Virtuoze vrouwen

De kunstgeschiedenis is lang alleen het verhaal geweest van mannen. Het werk van vrouwelijke kunstenaars is ook in 2021(!) slechts mondjesmaat opgenomen in de kunsthistorische canon. In deze cursus gaan we dit recht zetten! Na afloop weet u dat de besproken vrouwelijke kunstenaars, in een door mannen gedomineerde tijd, qua vakmanschap en inventiviteit niet onderdeden voor hun collega's van het andere geslacht.

 

Uit het enorme aanbod beperken wij ons tot kunstenaressen uit de zestiende t/m de achttiende eeuw. In het Italië van de zestiende eeuw waren er al vrouwen die van schilderen hun beroep hadden gemaakt. Daardoor waren ze geduchte concurrenten voor de gevestigde meesters en hun ateliers. Ze waren dochters, zussen, echtgenotes van bekende kunstenaars maar ook kloosterzusters en hun werken passen uitstekend binnen de toen gangbare stijlen. 

 

In deze cursus nemen wij u mee naar deze tijd, waarin de vrouwelijke kunstenaars heel geleidelijk een prominentere plaats gaan innemen. We beginnen in Italië  met o.a. Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola en Lavinia Fontana. Uit de Nederlanden bespreken we o.a. Judith Leyster en Maria van Oosterwijck en we beëindigen onze cursus met het wonderkind Angelika Kauffmann, die in haar tijd bewonderd werd en wiens zelfportret naast dat van Michelangelo werd gehangen in de prestigieuze Vasari Corridor in Florence. Om daarna vergeten te worden...

 

 

Informatie

Venlo

 

Docent     Roland Gieles

Locatie      De Maaspoort

Lestijd       Donderdag, 13.30-15.30                               uur

 

 

Roermond

 

Docent       Monique Linders

Locatie        't Paradies

Lestijd         Dinsdag,  13.30-15.30                                     uur

 

 

Duur              8 lessen

 

Kosten         € 172,00, inclusief een                                  digitale syllabus. Een                                    gedrukte versie is voor                                € 10,00 verkrijgbaar.

Data

 Venlo

 

Oktober         14 - 21

November   4 - 11 - 18 - 25

December    2 - 9

 

 

 

Roermond

 

Oktober         5 - 12 - 26

November   2 - 9 - 23 - 30

December    7

  

Inschrijven

Wilt u inschrijven voor deze cursus?

 

Klik dan hier.

extra informatie

Als in oktober nog 1,5 meter afstand moet worden gehouden, zullen (indien nodig) de deelnemers in twee groepen worden ingedeeld. 

 

Groep 1 volgt dan de lezing van 13.00 tot 14.15 uur. Groep 2 van 14.30 tot 15.45 uur.

 

Natuurlijk wordt u hierover tijdig geïnformeerd.