Lezing Ferdinand Hodler

Ferdinand Hodler bracht zijn jeugd door in armoede; zijn vader stierf toen hij 7, zijn moeder toen hij 14 was. Zijn eigenlijke vorming als kunstenaar kreeg hij in Genève (1871-76) van Barthélémy Menn, een leerling van lngres en vriend van Corot. Op reizen naar Bazel (1875), Madrid (1878-79) en München (1881) maakten Holbein, Raphaël en Velasquez, evenals Dürer, diepe indruk op hem. De ontmoeting met symbolistische dichters was van beslissende betekenis voor zijn overgang van realistische voorstellingen naar voorstellingen met een sterk symbolistische inhoud, gepaard aan een expressieve behandeling van lijn en kleur, in een symmetrisch-monumentale opbouw van de compositie.

 

Als exponent van het symbolisme, als wegbereider voor het expressionisme, als vertegenwoordiger van de Jugendstil en niet in de laatste plaats als vernieuwen van de monumentale schilderkunst, is Hodler een van de krachtigste persoonlijkheden in de Europese kunst rond 1900. Wilt u zijn prachtige werken zelf aanschouwen, schrijf dan in voor de excursie van 31 oktober. 

 

 

Docent, locatie, tijd

Docent: Monique Linders

 

Locatie: Limburgs Museum, Venlo

 

Tijd: 13.30-15.30 uur

Datum

WOENSDAG (!) 25 oktober

Kosten

€ 18,00 per persoon

 

 

 

Wilt u inschrijven? Klik dan hier.